PÍNDOLA 391

 

 
El meu gos anava omplint
Paperetes
I tots els altres escalfàvem
Bestretes.
Cau la nit
I jo m'alço, Manela.

PÍNDOLA 376

 

 
Ni reis catòdics
Ni raigs catòlics.
Fes córrer el dial fins que soni 
El Bingo de Sant Antoni.

PÍNDOLA 967