PÍNDOLA 717

 

 
Deixa el discurs preparat
En un costat.
Amb un pes damunt dels fulls.
Que no volin 
Els esculls.

PÍNDOLA 713

 

 
Amb les cartes destapades
Ja no hi ha joc per jugar.
Sobretot si estan marcades.
Que quedi clar.

PÍNDOLA 967