PÍNDOLA 749

 

 
A cada bugada
Perdem un llençol.
I tres mitjons, dues calces,
Uns calçotets i un mocador.
Pel cap baix.

PÍNDOLA 967